Cum navigăm conceptul de ESG – Environmental, Social and Governance

Un subiect deja fundamentat la nivel global în comunicare este Environmental, Social and Governance (ESG), concept care va prinde treptat amploare și în plan autohton. Curând, problemele legate de ESG vor deveni o prioritate pe agenda companiilor. Mici sau mari, publice sau private, organizațiile din România (și nu numai) se află sub presiunea constantă a organelor de reglementare, a stakeholderilor implicați sau a terțelor părți ce solicită și urmăresc respectarea unor măsuri sociale și de mediu, precum și comunicarea lor transparentă.

Environmental, Social and Governance reprezintă un set de criterii și standarde pe care companiile trebuie să le ia în vedere, să le implementeze și pe care posibilii investitori le utilizează în procesul de evaluare, selecție și decizie pentru noile investiții. De la impactul asupra mediului înconjurător, relațiile și respectarea drepturilor angajaților, furnizorilor, cumpărătorilor sau ale comunităților în care companiile își desfășoară activitatea și până la problemele de management și leadership, toate sunt criterii ESG esențiale în menținerea unei relații transparente și favorabile cu o varietate de stakeholderi.

Environmental

Mediul înconjurător este criteriul ce are în vedere energia consumată în procesele companiei, eliminarea deșeurilor, conservarea resurselor naturale, precum și tratamentul față de animale. Criteriul este utilizat în evaluarea riscurilor legate de mediu pe care organizația le poate întâlni, dar și cum aceasta le poate gestiona.

Social

Criteriul social se referă la relațiile cu partenerii de business sau cele cu angajații, cumpărătorii și comunitățile. Acest criteriu face referire la valorile companiei, dar și la valorile comune, împărtășite cu ceilalți actuali și viitori parteneri, furnizori etc. Nu în ultimul rând, gradul de implicare civică sau de mobilizare a angajaților reprezintă un alt element cheie în gestionarea componentei sociale.

Governance

Guvernanța reprezintă criteriul prin care investitorii pot evalua dacă metodele și practicile de management și leadership ale companiei sunt transparente, etice și echitabile față de toți stakeholderii implicați. Aceste practici fac referire și la gradul de implicare al stakeholderilor în procesul decizional, dacă aceștia au sau nu oportunitatea de a-și exprima punctul de vedere și în ce măsură contează acesta în luarea unor decizii importante.

Raportările ESG

Cel mai important instrument utilizat de companii în evaluarea deciziilor și progresului în ceea ce privește domeniul sustenabilității și ESG-ului este un raport transparent și bine structurat. Unul dintre cele mai importante aspecte ale acestui raport ESG sunt informațiile legate de sustenabilitate, relevante din punct de vedere financiar. În lipsa unor norme de redactare a rapoartelor ESG recunoscute și aplicate la nivel internațional, multe companii nu îndeplinesc standardele unei astfel de informări exhaustive și transparente.

Acest tip de raportare nu este bine reglementat, însă, curând, toate companiile vor fi nevoite să raporteze astfel de rezultate de sustenabilitate, iar colectarea din timp a datelor relevante este un pas important. Environmental, Social and Governance ridică un semnal de alarmă asupra problemelor globale ce necesită o rezolvare urgentă. Printre prioritățile oricărei companii ar trebui să se numere protejarea mediului înconjurător, promovarea egalității sociale și sprijinirea respectării drepturilor omului.

Rezultatele adoptării unor practici mai responsabile nu constau doar în rezultate financiare favorabile, ci și în încrederea acordată companiei de către stakeholderi pe termen lung.

Sursă articol: https://www.mediaprofile.com/2021/06/08/why-canadian-businesses-need-to-consider-esg-now/